WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Umowa o dzieło – elementarne informacje

Praca na bazie umów o dzieło jest współcześnie coraz bardziej znana. Głównie jest to złączone z obfitymi kosztami pracy, dlatego niejednokrotnie jest ona alternatywą, nie za każdym razem sprawiedliwą, w stosunku do pracowników. Wedle przepisów prawa umowa o dzieła jest umową cywilnoprawną, która wspiera się na zrealizowaniu „dzieła”, które jest wyznaczonym zadaniem przez pracodawcę. Za przeprowadzenie umowy o dzieło pracownik przyjmuje wynagrodzenie. W umowie wyszczególniane jest wynagrodzenie brutto, nie są zawierane składki na ubezpieczenie społeczne, wyłącznie nakładana jest zaliczka na podatek. W przypadku umów o dzieło nie wykorzystuje się pensji minimalnej, lecz z góry określa się zapłatę za realizację dzieła. Umowa musi zawierać wskutek tego czas realizacji dzieła, wytyczone rezultaty pracy i gażę. W wielu firmach umowy o dzieło są zawierane codziennie. Do sporządzenia umowy kluczowe są podstawowe wiadomości prawne. Aby je zdobyć, można zarejestrować się na szkolenia z umowy cywilnoprawnej. Dzięki nim pozna się wszystkie przepisy związane z tworzeniem umów.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • szkolenia umowy cywilnoprawne
  • szkolenie z umowy cywilnoprawnej
  • kurs umowy cywilnoprawne
  • nauka umowy cywilnoprawne

WYRÓŻNIONE