WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

TSL News - blog o transporcie

Specyficznym rodzajem i jedną z form konkurencji obejmującej Transport jest tzw. konkurencja doskonała, zwana inaczej wolną konkurencją. Na takim rynku cena to wypadkowa ofert kupujących i sprzedających, a więc kształtuje się sama w wyniku działania mechanizmu na rynku. Ani załadowca, ani przewoźnik nie może ustalać, czy zmieniać ceny, ani liczby zgłaszanych usług. Każdy z nich ma taką samą, zbyt małą siłę przebicia. Aby zaistniała konkurencja doskonała musi być duża liczba sprzedających i kupujących (dużo przewoźników i załadowców), jednorodność produktu (sprzedawane i kupowane są podobne usługi przewozowe), doskonała informacja (przewoźnicy i załadowcy mają dane na temat cen i liczby zgłaszanych usług), swoboda wejścia i wyjścia z branży oraz dodatkowo brak interwencji państwa, zerowe koszty transakcji oraz produkt musi posiadać substytuty. Transport może w pewnej mierze charakteryzować się konkurencją doskonałą na rynku przewozowym, choć spełnienie tych założeń jest bardzo trudne.
 

WYRÓŻNIONE