WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Testy specjalistyczne aparatury rentgenowskiej

Informujemy Państwa, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (§ 10 ust. 4 Dz.U. z dn. 6.10.2005 Nr 194 poz. 1625) urządzenia radiologiczne podlegają corocznym testom specjalistycznym.

 Wychodząc naprzeciw zaostrzającym się przepisom firma MKJ Radiologia, działając na podstawie upoważnienia nr. 3/2009 Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Gdańsku, uruchomiła Laboratorium Badawcze do wykonywania testów specjalistycznych, akceptacyjnych oraz okresowych posiadanego przez Państwa sprzętu rentgenowskiego.

Firma MKJ RADIOLOGIA działa na rynku od 1992 roku. Przez siedemnaście lat gromadziliśmy wiedzę i doświadczenie, aby jak najlepiej specjalizować się w technice rentgenowskiej. Zamontowaliśmy wiele aparatów rentgenowskich w największych polskich przychodniach i szpitalach. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta, dlatego zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel m.in. informatyków i fizyków biomedycznych oraz nabyliśmy nowoczesny sprzęt pomiarowo-kontrolny.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • testy specjalistyczne
  • testy akceptacyjne
  • testy podstawowe

WYRÓŻNIONE