WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Teoria systemu emerytalnego

System Otwartych Funduszy Emerytalnych funkcjonuje od 1999 roku. Jest to obowiązkowy system dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku i podlegają ubezpieczeniom społecznym. System ten jak wiele organów w naszym rządzie nie jest idealny. Opiera się na tym, iż młodsze pokolenie pracuje na emerytury dla starszego pokolenia. żeby temu zapobiec powstał system OFE, czyli Otwartych Funduszy Emerytalnych, który jest po to by aktualnie pracujące pokolenie pracowało i odkładało zgromadzone pieniądze na emeryturę. Część składki ZUS jest przeznaczone na fundusz emerytalny i w nim inwestowane i zgromadzane. Każdy pracujący obywatel ma obowiązek wybrać OFE, które będzie inwestować jego środki i w przyszłości wypłacać należną emeryturę. Pojawia się pytanie, która firma najlepiej inwestuje środki. W tym celu najlepiej sprawdzić jakiś ranking OFE i zwrócić szczególną uwagę na stopę zwrotu liczoną od początku działalności funduszy emerytalnych, albowiem fundusze te grają istotną rolę w życiu każdemu przyszłego emeryta.

WYRÓŻNIONE