WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Szkolenia dla kadry zarządzającej w placówkach edukacyjnych

Również pracownicy szkoły to osoby odpowiedzialne za zarządzanie nią, w tym dyrektorzy, pracownicy sekretariatu. Także i one muszą posiadać właściwe kwalifikacje do wykonywania swoich zadań i dodatkowo też dla poszerzania swoich kwalifikacji rekomendowane są dla nich różne szkolenia dla oświaty. Obecnie dostępne są one w bardzo szerokim wyborze i można bez problemu wyselekcjonować coś odpowiedniego i potrzebnego na stanowisku.

 

Czego można się nauczyć?
Kursy przeznaczone dla kadry zarządzające pracowników oświaty mogą dotyczyć między innymi takich tematów jak nadzór pedagogiczny w pracy dyrektora placówki oświatowej, Systemu Informacji Oświatowej, opracowywania planów finansowych w szkołach, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, technik motywacji, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, prowadzenia dokumentacji, public relations, dostępne są też kursy kadrowo-płacowe czy kursy kierowników wycieczek – wymieniono tylko część popularnych tematów kursów, ponieważ wiele centrów doskonalenia nauczycieli posiada po kilkadziesiąt ich typów.

Przedstawione kursy podzielić można na kursy zawodowe, które dotykają formalnej strony pracy w kadrze zarządzającej, na przykład jako dyrektor, wicedyrektor, sekretarka, ale również dostępne są kursy skupiające się na doskonaleniu umiejętności miękkich, czyli budowaniu relacji z uczniami, efektywnych metodach nauki czy rozwiązywania konfliktów.

 

Gdzie się uczyć?
Najlepszym rozwiązaniem na efektywne szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej jest zdecydowanie się na skorzystanie z placówek edukacyjnych posiadających w ofercie właśnie kursy, szkolenia i warsztaty – cieszą się one największy powodzeniem, są niedrogie, zazwyczaj trwają do 20 godzin, ale też dostępne są kursy obejmujące ponad 200 godzin, niemniej są to głównie kursy kwalifikacyjne. Dostępne są dodatkowo różnorodne kierunki studiów podyplomowych w wyżej wymienionym zakresie. Zapraszają także firmy oferujące kursy e-learningowe, czyli odbywające się przez internet.

 

Paweł - dyplomowany nauczyciel, prowadzi kursy dla pracowników oświaty

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

WYRÓŻNIONE