WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Szatnie pracownicze

Informacje ważne dla pracodawcy - Stan prawny na 6 września 2011 r.

Wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno – sanitarnych ( w tym szatni pracowniczych) określa Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ze zmianami z Dz.U.03.169.1650, 2007.06.21 zm. Dz.U.07.49.330 § 1, 2008.07.09 zm. Dz.U.08.108.690 § 1, 2011.09.06 zm. Dz.U.11.173.1034 § 1).
Zgodnie z powyższymi przepisami szatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach. Pomieszczenia przeznaczone na szatnie powinny być suche i, w miarę możliwości, oświetlone światłem dziennym. Szatnie mogą być urządzone w suterenach lub w piwnicach, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej izolacji ścian zewnętrznych i podłóg zabezpieczającej pomieszczenia przed wilgocią i nadmiernymi stratami ciepła oraz zapewnienia warunków ewakuacji ludzi z tych pomieszczeń. W szatniach należy zapewnić przynajmniej czterokrotną wymianę powietrza na godzinę, a w szatniach wyposażonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników wymiana powietrza nie może być mniejsza niż dwukrotna na godzinę. Szatnie, urządzone w suterenach lub w piwnicach, przeznaczone dla ponad 25 pracowników powinny być wyposażone w wentylację mechaniczną.
Wyposażenie szatni ( szafki bhp, ławki, krzesła) powinny uwzględniać następujące wymagania. W szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące, dla co najmniej 50 % zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Szafy ubraniowe należy ustawić tak aby szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych była nie mniejsza niż 1,5 m. Szerokość przejść między rzędami szaf ubraniowych a ścianą powinna być nie mniejsza niż 1,1 m. Szafki bhp znajdujące się w szatni powinny spełniać wymagania Polskiej Normy.
Szatnie powinny być dostosowane do rodzaju prac, stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenia jego odzieży substancjami szkodliwymi, trującymi lub materiałami zakaźnymi.
Szatnie pracownicze dzieli się na:
1) Szatnie odzieży własnej pracowników - przeznaczone do przechowywania odzieży należącej do pracowników (domowej), jeżeli ze względów higienicznych odzież ta nie powinna się stykać z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej;
2) Szatnie odzieży roboczej i ochronnej - przeznaczone do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
3) Szatnie podstawowe - przeznaczone do przechowywania odzieży własnej pracowników oraz odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
4) Szatnie przepustowe - składające się z części przeznaczonej na odzież własną pracowników, części przeznaczonej na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami, łączącego obie te części.
 

Metalica - meble metalowe

80-307 Gdańsk, ul.Abrahama 7

tel. 58 550 04 59

www.metalica.com.pl

WYRÓŻNIONE