WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

SHtraining Planszowe Symulacje Biznesu i Gry Strategiczne z zakresu przedsiębiorczości

"Wykształcenie zdobywa się czytając książki; ale inne ważniejsze wykształcenie - znajomość świata - zdobywa się tylko dzięki czytaniu ludzi i studiowaniu ich różnych wydań"
Lord Chesterfield
" Listy do syna"

Kim jesteśmy?
Doradztwo i szkolenia = kształcenie pożądanych nawyków w myśleniu i działaniu!
Firmę SHtraining Doradztwo Personalne i Szkoleniowe założyli w 1997 roku trenerzy - praktycy biznesowi, którzy swoje sukcesy i pozytywne doświadczenia chcieli wdrażać w innych organizacjach.
Przez wiele lat działalności szkoleniowej i doradczej wypracowaliśmy własne, skuteczne metody merytoryczne i trenerskie. Przełożyło się to na wdrożenie w dziesiątkach firm efektywnych rozwiązań z obszaru zarządzania i sprzedaży. Zaowocowało także rozwinięciem u tysięcy uczestników naszych szkoleń kompetencji zawodowych oraz umiejętności, zgodnych z oczekiwaniami przedsiębiorstwa. Nasze systemy doradcze i edukacyjne dotyczą szeroko pojętego obszaru zarządzania potencjałem pracowniczym na wszystkich szczeblach organizacji.

Misja
Tylko praktyczne rozwiązania oparte o Waszą sytuację czyli szycie na miarę!
Misją SHtraining jest zmiana postaw i dostarczanie systemowych rozwiązań z obszaru zarządzania personelem i szkoleń. Odpowiadając na potrzeby naszych klientów, opracowujemy koncepcje systemów rozwoju personelu, marketingu personalnego, przeprowadzania szkoleń i ewaluacji. Nasze projekty przygotowujemy wyłącznie z uwzględnieniem konkretnych potrzeb organizacji.

Doświadczenie
Umiejętności kluczowe SHtraining - teoria i praktyka poparta licznymi sukcesami!
Oferowane przez nas usługi charakteryzuje wysoka jakość i skuteczność. Zespół merytoryczny SHtraining tworzą trenerzy-praktycy. Nasze podejście praktyczne do szkoleń wyraża się poprzez specjalizację branżową. Jednocześnie wciąż obserwujemy zmieniające się otoczenie i tendencje na rynku, by móc oferować najnowsze osiągnięcia. Rezultaty włożonej przez nas pracy są wymierne i w sposób wyraźny poprawiają funkcjonowanie organizacji Naszych Klientów na rynku.

Rozwiązania
Proces rozwoju: definiowanie - przygotowanie - wdrożenie - wsparcie!
SHtraining nie oferuje rozwiązań szablonowych. Nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb klienta i opierają się na praktyce. SHtraining pojmuje rozwój personelu jako proces, który rozpoczyna się od określenia potrzeb i przebiega poprzez realizację zaplanowanych działań aż do skutecznego zastosowania nowo nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Miarą skuteczności naszych działań jest skuteczność pracy personelu przedsiębiorstwa.

Planszowe Symulacje Biznesu i Gry Strategiczne z zakresu przedsiębiorczości
Firma SHtraining jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczo-szkoleniową. Jako jedyni na polskim rynku mamy licencję na unikatowe narzędzie edukacyjne – Planszowe Symulacje Biznesu i Gry Strategiczne z zakresu przedsiębiorczości.

Metoda ta została stworzona przez niemieckich ekspertów z firmy
BTI – Business Tools for Innovations Management Consulting GmbH i jest akredytowana przez Radę Naukową kraju związkowego
Badenii-Wirtembergii.

Gry realizują prostą zasadę: planujesz - działasz - analizujesz - usprawniasz, tak, aby w rzeczywistym środowisku opierać się na skutecznych, bo wcześniej sprawdzonych metodach. Nasz innowacyjny produkt rozwija kreatywne myślenie
i pozwala wypróbować wiele różnych rozwiązań. Dzięki temu uczestnik otrzymuje gotowy pomysł do zastosowania w praktyce.

Te nowatorskie narzędzia edukacyjne z powodzeniem znalazły zastosowanie:

w wielu czołowych koncernach i firmach na całym świecie jako narzędzia kształcące kompetencje kadry menedżerskiej i pracowników,

550 uczelniach i szkołach ekonomicznych w całej Europie,

instytucjach publicznych i społecznych działających na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu,

instytucjach szkoleniowych korzystających z funduszy systemowych
i konkursowych EU
lokalnych i ponadnarodowych projektach finansowanych z funduszy EU


 

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

WYRÓŻNIONE