WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Rola psychoterapeuty w terapii rodzinnej

 Do jej prowadzenia stosuje się różne metody i techniki, oparte głównie na rozmowie i obserwacji, które mają doprowadzić do rozwiązania sedna problemu.

Szkolenia w psychoterapii, szczególnie tej rodzinnej, prowadzone są w różnorodnych formach, aby kompleksowo i na różnych płaszczyznach przygotować osobę do wykonywania zawodu. Często są one kierowane do osób, które mają już wykształcenie psychologiczne bądź pedagogiczne. Również są to osoby mające na co dzień kontakt z ludźmi, jak lekarze czy kuratorzy. W ofercie uczelnie zapraszają na seminaria, spotkania grupowe, warsztaty tematyczne, oparte głównie na zajęciach praktycznych. Istotnym jest, by osoba po zakończeniu nauki, była wprawnym obserwatorem i mediatorem, a te umiejętności ciężej posiąść, w porównaniu do wiedzy teoretycznej.

Pierwsze spotkanie z terapeutą, polega na wstępnym rozpoznaniu problemu. Osoba, bądź już cała rodzina przedstawia powód przybycia, opowiada o swoich uczuciach, emocjach, relacjach z bliskimi. Zbiera się również informacje na temat rodziny, ustala się jej strukturę i role, które pełnią jej członkowie. Służy do tego graf zwany genogramem, który przedstawia zależności między osobami do trzeciego pokolenia, bądź jeszcze dalej. Prześwietlenie relacji z rodzicami jest istotne, gdyż zdarza się, że już w poprzednim pokoleniu zaistniał problem, który został ponownie powielony, przy wychowywaniu własnych dzieci. Wtedy zapada decyzja, czy w danym przypadku odpowiednia będzie terapia systemowa rodzinna. W sesji uczestniczy zazwyczaj dwóch terapeutów. Zdarza się, że jest ich nawet kilku. Jednak bezpośredni kontakt z rodziną ma tylko jeden z nich.
Jeżeli rodzina decyduje się na skorzystanie z tej formy terapii, ważne jest by uczestniczył w niej stały skład, złożony z tych samych członków rodziny. Tylko w ten sposób, podczas wspólnej rozmowy, terapeuta jest w stanie zaobserwować jakie relacje łączą poszczególne osoby, w jaki sposób rozmawiają między sobą, co mówi ich zachowanie i mowa ciała. Ponadto, podczas spotkania powinna obowiązywać atmosfera sprzyjająca szczerej komunikacji, gdzie każdy może podzielić się swoim punktem widzenia. Na koniec terapeuta dzieli się swoimi odczuciami i sugestiami, które zaobserwował podczas prowadzenia sesji.
Efekty terapii nie tylko wyjaśniają bieżące nieporozumienia, ale pozwalają na wzajemne poznanie własnych potrzeb, uczą prowadzenia dialogu i zacieśniają więzy rodzinne.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • terapia systemowa rodzina
  • szkoła psychoterapii
  • szkolenia w psychoterapii

WYRÓŻNIONE