WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Rodzaje uzależnień od internetu

Jest to szerokie pojęcie obejmujące bardzo zróżnicowane zachowania. Szczegółowej charakterystyki uzależnienia od internetu dokonała po raz pierwszy psychiatra Kimberly Young. Wykorzystała do tego wyniki badań jakościowych przeprowadzonych na praktykach – terapeutach. Wzięło w nich udział 23 kobiety i mężczyzn, ze średnio czternastoletnim stażem praktyki klinicznej. Respondenci byli zatrudnieni w następujących miejscach: 65% pracowało w prywatnych ośrodkach, 20% było zatrudnionych przez publiczne poradnie zdrowia psychicznego, 10% pracowało w uniwersyteckich ośrodkach doradztwa, a 5% było zatrudnionych w centrach odwykowych (od narkotyków i alkoholu).Około 87 % respondentów pochodziło z USA, a 13% pochodziło z Wielkiej Brytanii i Kanady.

Wyniki sugerują, że klienci najczęściej zgłaszają się po fachową pomoc z powodu nałogowego korzystania z Internetu, trudności w relacjach lub wcześniejszego problemu z uzależnieniem, niechętnie z powodu choroby psychicznej. Respondenci zauważyli, że 80% ich klientów korzystało z emaili, 70 % z czatów, 10% z grup dyskusyjnych, 30% z interaktywnych gier online, a 65 % korzystało ze stron WWW
(przede wszystkim w celu wyświetlenia treści pornograficznych, skorzystania z handlu online albo serwisów aukcyjnych) .
Kimberly Young zebrała 13 jakościowych wyników i na ich podstawie wskazała pięć konkretnych podtypów uzależnienia od Internetu:

1. Cybersexual Addiction - kompulsywne korzystanie z witryn internetowych przeznaczonych dla dorosłych o tematyce cyberseksu i cyberpornografii.
2. Cybernetyczne uzależnienie od internetowych relacji społecznych.
3. Kompulsja sieciowa – obsesyjny hazard online, zakupy lub handel online.
4 . Przeciążenie informacyjne - kompulsywne surfowanie po internecie lub przeszukiwanie baz danych .
5 . Computer Addiction – uzależnienie od gier komputerowych komputera (np. Doom, Myst, lub Solitaire )

Analiza jakościowa wykazała, że​​ głównym czynnikiem, leżącym u podstaw patologicznego lub kompulsywnego korzystania z Internetu była anonimowość transakcji elektronicznych.

Psychiatra K. Young sugeruje, że nowe obszary badań powinny obejmować opracowanie standardowych narzędzi diagnostycznych do oceny zaburzeń cybernetycznych i systematycznej oceny w celu dalszego rozumienia nałogowego korzystania z Internetu w innych uzależnieniach (np. alkoholizmie, seksualnych kompulsjach, patologicznym uzależnieniu od hazardu ) i zaburzeniach psychicznych (np. depresji, zaburzeniach dwubiegunowych).

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • uzależnienie od internetu
  • uzależnienie od komputera
  • nałogi internetowe

WYRÓŻNIONE