WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Odszkodowanie za opóźnienie lotu

Zespół DO NOTHING zajmuje się odszkodowaniami lotniczymi. Zapewnia pomoc prawną pasażerom linii lotniczych, którzy na skutek opóźnień lub odwołania lotu albo odmowy na wpuszczenie na pokład samolotu są uprawnieni do odszkodowania. W imieniu podróżnego pracownicy zespołu DO NOTHING kierują się do linii lotniczych z żądaniem odszkodowania, a gdy nie uzyskują pozytywnego efektu wnoszą skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W skrajnych sytuacjach wstępują po wcześniejszym ustaleniu z poszkodowanym na drogę sądową.

Poszkodowani mogą dopominać się rekompensaty za zwłokę powyżej 3 godzin w dotarciu do miejsca końcowego lub w sytuacji gdy anulowano w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem nabyty wcześniej lot. Uzasadnionym jest też odszkodowanie gdy pomimo posiadania potwierdzonej rezerwacji i zgłoszenia się w sposób przewidziany regulaminem do odprawy zabroniono wstępu na pokład samolotu. Nie dotyczy to nadzwyczajnych okoliczności takich jak bardzo złe warunki pogodowe, niepewna sytuacja polityczna w kraju, zaplanowane strajki czy ataki terrorystyczne. Są też uprawnieni wymagać zwrotu poniesionych kosztów z tym związanych.

Zespół DO NOTHING w zależności od planowanej długości lotu może wywalczyć dla Klienta zadośćuczynienie w wysokości od 250 do 600 euro. Warto próbować!

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

WYRÓŻNIONE