WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Nieruchomości Kraków De Lege Artis mieszkania domy działki

Biuro Nieruchomości De Lege Artis zostało założone przez doświadczonych pośredników w obrocie nieruchomościami, w odpowiedzi na wzrastające wymagania Klientów na rynku nieruchomości. Naszą ideą nie jest przekazywanie adresów nieruchomości, ale przeprowadzenie transakcji. Chodzi o to, aby obie Strony transakcji dotyczącej nieruchomości, miały w sposób maksymalnie możliwy z punktu widzenia prawnego, zabezpieczone swoje interesy. Umowy, które tworzymy są indywidualnie dopasowane do danego stanu prawnego oraz danej nieruchomości.

De Lege Artis tworzą ludzie, którzy profesjonalnie, bezpiecznie i zgodnie z regułami sztuki prawnej przeprowadzą Państwa transakcję i zabezpieczą Państwa interesy.

Pomagamy i doradzamy naszym Klientom, również w sprawach finansowych. Pomożemy Państwu dobrać odpowiedni kredyt, uprości procedurę kredytową, wskażemy sposób, który pozwoli szybko spłacić kredyt, zadbamy o ubezpieczenie Państwa nieruchomości.

Biuro Nieruchomości De Lege Artis - Prawo, Finanse, Kredyty, Ubezpieczenia, Fundusze Inwestycyjne, - zapewnimy Państwu kompleksową obsługę formalno – merytoryczną oraz finansową przeprowadzanej transakcji.

 

Biuro Nieruchomości „De Lege Artis” wykonuje czynności zmierzające do zawarcia przez swoich Klientów wszelkich umów dotyczących nieruchomości, w szczególności takich jak: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa najmu, czy umowa dzierżawy.
Prowadzimy obsługę zarówno Klientów Indywidualnych, jak Instytucjonalnych.
Sporządzamy dla Państwa profesjonalne umowy, oparte o wzorce najlepszych Kancelarii Notarialnych w Krakowie, które skutecznie zabezpieczają interesy obu Stron transakcji. Po zakończonej transakcji nadal pozostajemy z Państwem, aż do podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego z wydania nieruchomości.
Razem ze renomowanymi Kancelariami Adwokackimi pomagamy przy trudnych sprawach związanych ze spadkami, regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, przekształceniem spółdzielczych lokatorskich praw w prawa własnościowe, przygotowujemy optymalny dla właściciela plan spłaty zadłużenia nieruchomości, doradzamy wysokość ceny ofertowej, mając na uwadze ceny transakcyjne w danym rejonie.
Zapraszamy na spotkanie do lokalu Biura Nieruchomości „De Lege Artis” w Krakowie przy ul. Batorego 5 / 2 oraz do nawiązania współpracy.
Telefon kontaktowy: 0 12 634-21-66 lub 512-044-656.
Zapraszamy również na nasze strony internetowe:
www.delegeartis.pl lub www.delegeartis.gratka.pl

– D L A Państwa transakcję przeprowadzimy –
– „de lege artis – zgodnie z regułami sztuki prawnej” –

 

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ

BIURO NIERUCHOMOŚCI „DE LEGE ARTIS”

Umowa pośrednictwa w sprzedaży:

CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
- Sporządzenie projektu umowy pośrednictwa w sprzedaży,
- Omówienie warunków umowy pośrednictwa,
- Wypełnienie Karty obiektu nieruchomości, załącznika do umowy pośrednictwa,
- Oględziny nieruchomości,
- Przygotowanie Oferty multimedialnej (z zewnątrz, wewnątrz, oraz otoczenie),
- Poinformowanie o dokumentach koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
- Wprowadzenie oferty do systemu komputerowego, na własna stronę internetową, do najpopularniejszych portali internetowych, do prasy lokalnej – branżowej, do współpracujących biur nieruchomości,
- Interesantom poszukującym Biura, poczta e-mailowa do internetowych korespondentów,
- Prezentacja nieruchomości zainteresowanym Interesantom,
- Pośrednictwo w negocjacjach, lub negocjacje w Imieniu Mocodawcy z oferentem warunków sprzedaży nieruchomości,
- Organizacja spotkań z Oferentami, wraz z podpisaniem protokołu rokowań,
- Umówienie terminów umów (przedwstępnej warunkowej, przedwstępnej, przenoszącej własność w formie aktu notarialnego)

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM TRANSAKCJI:
- Przygotowanie symulacji opłat przy transakcji sprzedaży, dla potencjalnych Interesantów,
- Sporządzenie oraz omówienie zapisów oświadczenia rezerwacyjnego
- Sporządzenie oraz omówienie zapisów warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży, bądź przedwstępnej umowy sprzedaży, praw do nieruchomości, wedle wzorców notarialnych,
- Sprawdzenie stanu Ksiąg Wieczystych (lokalowej, macierzystej, gruntowej),
- Odebranie odpisów z ksiąg wieczystych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, planów zagospodarowania przestrzennego,
- Sprawdzanie dostarczonych dokumentów do umowy sprzedaży,
- Dostarczenie kompletu dokumentów do Kancelarii Notarialnej,
- Pomoc i sugestie w czasie zawierania umowy i czytania aktu notarialnego,
- Sporządzenie zbiorczego protokołu zdawczo-odbiorczego przy wydaniu nieruchomości
 

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

Zobacz inne wpisy z miejscowości: Kraków

WYRÓŻNIONE