WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Niebezpieczne rusztowanie

Nieprawidłowe użytkowanie sprzętu, jakim jest rusztowanie może spowodować tragiczne w skutkach zdarzenia. Najczęstszymi niepożądanymi zdarzeniami są upadki z wysokości. Dochodzi do nich zarówno przy montażu, jak i przy wykonywaniu prac budowlanych. Upadek z wysokości może być spowodowany czynnikami związanymi z nieuwagą pracownika, jak poślizgniecie czy potknięcie, ale również może być spowodowany uderzeniem pracownika przez jakiś przedmiot lub jego zasłabnięcie.


Skutkiem takiego upadku najczęściej jest trwałe kalectwo lub śmierć pracownika. Te niefortunne, a zarazem tragiczne w skutkach wypadki mają miejsce najczęściej w niewielkich firmach budowlanych. Brak jest w nich dostatecznej kontroli pracowników. Poza tym pracownik budowlany pracujący na wysokościach powinien być dokładnie przeszkolony w zakresie zagrożeń i niebezpieczeństw dla jego zdrowia lub życia. Dopuszczenie pracownika do pracy na wysokościach powinno mieć miejsce tylko w tedy, gdy pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie i dopuszczenie do prac na wysokościach. Wiele ludzi cierpi na tzw. „lek wysokości” i nawet drabina bywa dla nich za wysoka.


Każdy pracownik przed wejściem na rusztowanie powinien przejść kontrolę trzeźwości oraz powinien otrzymać kask chroniący głowę, a także uprząż lub szelki bezpieczeństwa, z których mógłby skorzystać w momencie nieodpowiednich warunków pogodowych. Trzeba zauważyć, że konstrukcje aluminiowe przy pracach wykonywanych podczas opadów deszczu lub śniegu bywają bardzo śliskie. Dodatkowo na rusztowaniu powinny być zamontowane drabiny aluminiowe, dzięki którym pracownik będzie mógł przechodzić z poziomu na poziom. Rusztowanie powinno być zamontowane przez pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje poparte odpowiednimi dokumentami, a następnie, po dokładnym sprawdzeniu, odebrane przez kierownika budowy. Rusztowanie powinno mieć wszystkie elementy składowe, kompletne pomosty, drabiny aluminiowe i barierki pośrednie. Przydatne okazuje się także przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy po upadku z wysokości. Spowoduje to mniejszą panikę związaną z upadkiem kolegi i pomoże racjonalnie postępować przy udzielaniu pomocy.


Mając odpowiednią wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy na miejscu budowy można uniknąć zagrożeń związanych ze śmiercią lub kalectwem pracownika. Uchroni to także przed karnymi konsekwencjami dla osób, które są odpowiedzialne za pracowników i plac budowy.

WYRÓŻNIONE