WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

MailGrupowy.pl - łatwa komunikacja i notatki dla studentów

 
Mail Grupowy to platforma współpracy studenckiej, która ma na celu zastąpienie wykorzystywanych dotychczas przez grupy dziekańskie indywidualnych skrzynek e-mailowych (głównie o2.pl i gmail.com), forów i grup dyskusyjnych. Mail Grupowy stanowi podmiot integrujący funkcje rozmaitych serwisów służących do wymiany pomocami naukowymi (np. notatek.pl). Znaczna większość grup dziekańskich studentów w całej Polsce wymienia się notatkami z zajęć, pytaniami
z odbytych egzaminów, opracowaniami, ściągami
i innymi pomocami naukowymi. Ich komunikacja dotyczyć może także spraw pozauczelnianych. Do obydwu tych celów używa się najczęściej tzw. „wspólnej skrzynki mailowej”.
Ze względu na fakt, iż w zamyśle twórców skrzynki takie są adresowane do indywidualnych użytkowników, korzystanie z nich w sposób "grupowy" jest dla studentów często źródłem frustracji:

• ze skrzynki znikają wiadomości (kiedy np. jeden z użytkowników źle skonfiguruje klienta pocztowego),
• na konto chronione wspólnym loginem i hasłem logują się ludzie niepowołani, niejednokrotnie działając na szkodę grupy,
• kontrola osób mających dostęp do konta nie jest możliwa,
• maile wysyłane ze wspólnej skrzynki często są niepodpisane i nie wiadomo kto jest ich autorem.

Istnieją inne mechanizmy internetowe lepiej dopasowane do roli platformy współpracy studentów (np. grupy dyskusyjne, fora internetowe, proste strony grupowe oparte na CMSach, skrypty wiki, grupy na Facebooku). Korzystanie z nich przerasta jednak znaczną część studentów. W związku z tym wyżej wymienione narzędzia zdecydowanie ustępują popularnością zwykłym mailom zakładanym najczęściej na o2.pl lub gmail.com. Niejednokrotnie sami nauczyciele forsują rozwiązanie wspólnego maila, np. wysyłając na niego wyniki kolokwiów.
Najważniejszym celem współpracy studenckiej jest pozyskiwanie, wymiana i opracowywanie szeroko rozumianych pomocy dydaktycznych. Niestety, często ciężko jest znaleźć i przeglądać specjalistyczne materiały studenckie w Internecie. Również wysiłek wymagany, by udostępnić własne pomoce naukowe (np. skany notatek) jest niewspółmierny do chęci pomagania obcym. Co więcej, studenci wielu równoległych grup dziekańskich niejednokrotnie poszukują tych samych materiałów w tym samym czasie.

Mail Grupowy ma za zadanie wyjść na przeciw potrzebie zgłaszanej przez tę niemal dwumilionową grupę odbiorców i wypełnić niszę, której istnienie ujawnia się na każdym korku. MailGrupowy.pl to serwis, który udostępni prostą w użyciu infrastrukturę, potrzebną zorganizowanym grupom (nie tylko studenckim) do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, poszukiwania zasobów oraz wymiany nimi. Funkcjonalności te ukryte są za powszechnie znanym interfejsem poczty elektronicznej z grupowaniem wiadomości w wątki i tagowaniem (oznaczaniem).
Wśród komponentów platformy znajdą się m.in.:

• wspólna skrzynka pocztowa z indywidualnymi loginami i listą użytkowników mających do niej dostęp
• pojedynczy adres zewnętrzny, służący do komunikacji z prowadzącymi
• baza notatek, pytań z egzaminów, opracowanych zagadnień
• kalendarz wydarzeń grupowych
• indywidualny indeks studenta

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

WYRÓŻNIONE