WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Kredyty gotówkowe są najczęstszą formą finansowania

Kredyty gotówkowe są produktem finansowym znajdującym się w ofercie większości instytucji bankowych, są one formą finansowania udzielaną bez wskazywania celu. Tego rodzaju finansowanie jest często oferowane na uproszczonych zasadach bez dodatkowych dokumentów, bez zaświadczeń o dochodach, lub wręcz na podstawie jedynie dowodu osobistego.
Czynniki te jak i uproszczone procedury wpływają na to, że kredyty gotówkowe stają się coraz popularniejszym źródłem finansowania na rynku finansowym. Niestety pomimo prostoty uzyskania są jednymi z najkosztowniejszych produktów bankowych, tak więc szybkość i dostępność kredytów gotówkowych jest okupiona podwyższonym oprocentowaniem, wyższą marżą i kosztami uzyskania kredytu.
Z tego też powodu z tego typu kredytu należy korzystać z rozwagą.
Kredyty gotówkowe są udzielane na niedługi czas kredytowania, z reguły jest to najdłużej do 84 miesięcy, a zdarza się że niektóre instytucje finansowe preferują nawet krótszy okres kredytowania to jest 24 do 36 miesięcy. Podobnie zróżnicowana jest maksymalna możliwa do uzyskania wysokość finansowania, która waha się w przedziale od kliku tysięcy do nawet stu tysięcy złotych kredytu.
W przypadku kredytów gotówkowych obowiązują zasady ustawy o kredycie konsumenckim dla tego też każdy kredytobiorca po podpisaniu umowy kredytowej ma prawo w ciągu dziesięciu dni zrezygnować z kredytu bez jakichkolwiek kosztów. Zgodnie z tą ustawą kredyty gotówkowe można również spłacić jednorazowo w całości przed terminem wygaśnięcia umowy kredytowej również bez dodatkowych kosztów. tego rodzaju wcześniejsza spłata wymaga dokonania uprzedniego zgłoszenia zamiaru spłaty w instytucji finansowej i ustalenia daty spłaty, ponieważ instytucja finansowa musi do dokonania przeliczenia odsetek. Jest tak z powodu tego że przy wcześniejszej spłacie kredytu płacimy tylko odsetki od bieżącej raty, z reszty rat odsetki są umarzane i spłacamy sam kapitał.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

WYRÓŻNIONE