WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Kancelaria windykacyjna

Oferta windykacji należności

Dochodzenie roszczeń finansowych w imieniu przedsiębiorców stanowi jedną z istotniejszych gałęzi działalności naszego działu. Podejmujemy się prowadzenia każdej sprawy windykacyjnej, o ile z przedstawionych nam dokumentów wynika, iż jest ona uzasadniona. Głównym celem podejmowanych przez nas działań jest szybkie i skuteczne odzyskanie wierzytelności naszych Klientów. Działamy kompleksowo, doradzamy, jak zapobiec przeterminowaniu się należności, podpowiadamy, jak uzyskać informację o dłużnikach.

Oferujemy:

Powierzona kancelarii windykacja wierzytelności prowadzona jest w postępowaniu polubownym. Postępowanie polubowne – kontaktujemy się z dłużnikiem i nakłaniamy go do dobrowolnego spełnienia świadczenia, używając wszelkich zgodnych z prawem form perswazji. Negocjujemy sposób i termin spłaty długu, nadzorujemy przebieg jego spłaty tak, aby nasi Klienci odzyskali zaangażowane w transakcje handlowe środki finansowe tak szybko, jak to tylko możliwe. Nasze działania skoncentrowane są na wyegzekwowaniu wierzytelności w postępowaniu polubownym, ponieważ zapewnia to najszybsze, najtańsze i najskuteczniejsze zaspokojenie roszczeń wierzyciela. System wynagrodzenia Kancelarii jest bezpośrednio uwarunkowany ze skutecznością postępowania polubownego. Celem działań podjętych przez kancelarie w ramach tego postępowania jest doprowadzenie do zapłaty przez dłużnika egzekwowanej należności, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Kancelaria w imieniu Klienta prowadzi negocjacje zmierzające do zawarcia pisemnej ugody miedzy stronami, zawierającej harmonogram spłat, bądź do uzyskania uznania długu przez dłużnika. W trakcie postępowania polubownego stosuje wyłącznie metody zgodne z prawem, w większości przypadków skłaniając dłużnika do uregulowania należności w celu uniknięcia dalszych konsekwencji prawnych i finansowych. W przypadku braku aktualnego adresu dłużnika, Kancelaria ustala miejsce jego pobytu, wzywa go do zapłaty należności, przeprowadza zgodne z prawem działania motywujące dłużnika do dobrowolnej spłaty długu, drogą kontaktu korespondencyjnego, telefonicznego i osobistego negocjuje sposób i termin zapłaty całej należności wraz z odsetkami.

SŁOWA KLUCZOWE:

Zobacz inne wpisy z miejscowości: Częstochowa

WYRÓŻNIONE