WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Kancelaria Patentowa Anna Górska

Kancelaria Patentowa Anna Górska świadczy usługi rzecznikowskie w pełnym zakresie. Pomagamy uzyskiwaniu praw wyłącznych na znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, wynalazki, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. Występujemy przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO). Współpracujemy z zagranicznymi kancelariami patentowymi. Przypominamy o konieczności dokonania opłat za kolejne okresy ochrony. Przygotowujemy umowy z dotyczące praw własności przemysłowej, w tym m.in. umowy licencyjne, franchisingowe oraz umowy dotyczące przeniesienia praw wyłącznych. Udzielamy fachowej pomocy w sprawach spornych z zakresu prawa własności intelektualnej.

SŁOWA KLUCZOWE:

  • znak towarowy
  • patent
  • rzecznik patentowy
  • copyright
  • trademark
  • wzór przemysłowy

WYRÓŻNIONE