WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. WŁAŚCICIELEM serwisu internetowego http://www.reklamowy.biz (zwanym dalej WŁAŚCICIELEM KATALOGU) jest firma: ABIX Dariusz Walęga z siedzibą w Zgorzelcu, NIP: 615-182-43-11, REGON: 231236525.
 2. http://www.reklamowy.biz (zwany dalej KATALOGIEM) jest serwisem internetowym o charakterze reklamowo-ogłoszeniowym, łączącym w sobie funkcje katalogu stron, firm, sklepów internetowych, produktów, usług, artykułów oraz ogłoszeń drobnych.
 3. KATALOG zawiera treści dodawane przez UŻYTKOWNIKÓW (zwane dalej WPISAMI).

§2. DODANIE WPISU DO KATALOGU

 1. Każdy może zgłosić WPIS do KATALOGU. Osoba zgłaszająca WPIS zwana będzie dalej ZGŁASZAJĄCYM.
 2. Zgłoszenie WPISU do KATALOGU następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://www.reklamowy.biz/dodaj
 3. Wypełnienie formularza wymaga podania KODU DOSTĘPU, który otrzymywany jest w wiadomości zwrotnej SMS. Aby otrzymać KOD DOSTĘPU należy wysłać SMS o treści AP REKLAMOWY lub AP.REKLAMOWY na numer 73068. Koszt wysłania SMS wynosi 3 zł (3,69 zł z VAT). Usługi SMS dostarcza i obsługuje system CTM Mobiltek.
 4. Płatność pobierana za KOD DOSTĘPU jest opłatą za MODERACJĘ, czyli sprawdzenie zgodności WPISU z niniejszym Regulaminem.
 5. Warunkiem opublikowania WPISU jest spełnienie wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. Dokonana opłata nie jest gwarancją opublikowania WPISU.
 6. W przypadku, gdy WPIS nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie WŁAŚCICIEL KATALOGU odmówi opublikowania WPISU. O decyzji w sprawie opublikowania WPISU - WŁAŚCICIEL KATALOGU poinformuje ZGŁASZAJĄCEGO pocztą elektroniczną na adres ZGŁASZAJĄCEGO podany w formularzu, w ciągu 7 dni od zgłoszenia wpisu.
 7. W wiadomości e-mail informującej o opublikowaniu WPISU, ZGŁASZAJĄCY otrzyma automatycznie wygenerowane hasło, umożliwiające usunięcie wpisu
 8. W przypadku przypadku decyzji odmownej w sprawie opublikowania WPISU, opłata wniesiona przez ZGŁASZAJĄCEGO nie jest zwracana a WPIS zostaje skasowany.

§3. KRYTERIA PRZYJĘCIA WPISU DO KATALOGU

 1. WPIS zgłoszony do KATALOGU zawiera następujące elementy: tytuł, krótki opis, słowa kluczowe, treść, adres e-mail oraz opcjonalnie adres strony internetowej, której dotyczy WPIS. Wszystkie te elementy składają się na TREŚĆ WPISU i muszą spełniać poniższe wymagania. TREŚĆ WPISU obejmuje również zawartość strony internetowej, której adres został podany przy zgłaszaniu WPISU.
 2. TREŚĆ WPISU nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. TREŚĆ WPISU nie może być związana z erotyką, hazardem, pornografią oraz łamaniem praw autorskich w jakiejkolwiek formie.
 4. TREŚĆ WPISU nie może zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym.
 5. TREŚĆ WPISU musi być napisana wyłącznie w języku polskim, z zachowaniem poprawnej ortografii, interpunkcji, gramatyki i stylistyki.
 6. TREŚĆ WPISU nie może być zlepkiem słów kluczowych.
 7. TREŚĆ WPISU nie może zawierać nazw innych firm ani zastrzeżonych znaków towarowych.
 8. TREŚĆ WPISU nie może zawierać żadnych danych osobowych.
 9. Nie wolno dodawać duplikatów, czyli wielu wpisów dotyczących tej samej strony internetowej, firmy czy produktu.
 10. Zabronone są treści dotyczące: niedozwolonych substancji, narkotyków, alkoholu, tytoniu, leków na receptę, broni i amunicji, podróbek produktów, sprzedaży wszelkiego rodzaju prac zaliczeniowych oraz wszelkich innych treści niezgodnych z prawem.

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania KATALOGU należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres admin@reklamowy.biz. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 14 dni na adres, z którego reklamacja została wysłana.
 2. ZGŁASZAJĄCY może w dowolnym momencie dokonać usunięcia swojego WPISU, logując się na stronie: http://www.reklamowy.biz/edytuj. Automatycznie wygenerowane hasło do logowania zostaje wysłane wraz z informacją o publikacji wpisu. W przypadku zagubienia hasła, chęć usunięcia WPISU należy zgłosić na adres admin@reklamy.biz wraz z podaniem odnośnika, do podstrony na której znajduje się WPIS. WPIS zostanie usunięty w ciągu 7 dni o otrzymania zgłoszenia.