WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

FinancialCraft

Przedmiotem działalności FinancialCraft jest świadczenie usług w zakresie:

Fuzji i przejęć w tym wycena podmiotów gospodarczych, due diligence i pozyskanie inwestora kapitałowego.

Innowacji i nowych technologii w tym m.in. wycena własności intelektualnych, strategia komercjalizacji wynalazków, internacjonalizacja (ekspansja zagraniczna) działalności.

Restrukturyzacja zadłużenia i optymalizacja procesów w firmie, w tym plan restrukturyzacji i doradztwo w negocjacjach układowych z wierzycielami.

Usługi rachunkowości, doradztwo rachunkowe, kadry i płace oraz usługi kontrolingu finansowego.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

 • wycena przedsiębiorstwa
 • wycena spółki
 • wycena firmy
 • due diligence
 • wycena znaku towarowego
 • wycena marki
 • wycena patentu
 • wycena technologii
 • wycena know-how
 • wycena wierzytelności wycena portfela wierzytelności
 • usługi rachunkowe

WYRÓŻNIONE