WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Euroconsultancy - dotacje unijne dla działania 8.1

Masz pomysł na biznes w internecie, który ma szanse powodzenia, ale brakuje Ci funduszy na jego realizację? Możemy Ci przyjść z pomocą. Proponujemy Ci wsparcie przy opracowywaniu wniosku o dotacje unijne związane z działaniem 8.1. Możesz pozyskać duże pieniądze, wystarczy tylko mieć dobry pomysł. My zajmiemy się resztą.

Aby otrzymać dofinansownie musisz dysponować projektem na świadczenie tzw. e-usługi, czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną lub stworzenie produktu cyfrowego. Oprócz tego musisz prowadzić działalność gospodarczą nie dłużej niż rok, lub założyć firmę na potrzeby projektu o którego finansowanie będziesz się ubiegał.

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 8.1 zalicza się: zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usług; wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy - składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, ponoszone ze środków własnych wnioskodawcy – płatnika wynagrodzeń i składek; zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich; zakup usług pomocniczych, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych lub pocztowych; zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych; najem i eksploatację pomieszczeń; promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem; nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem, będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych; zakup nowych środków trwałych, w szczególności stanowiących sprzęt elektroniczny.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

Zobacz inne wpisy z miejscowości: Katowice

WYRÓŻNIONE