WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Elektroniczne zgłoszenie przestepstwa

Ujawnij.pl to projekt realizowany przez Fundację Praworządni.pl pragnącą, aby bezpieczeństwo w naszym społeczeństwie było czymś normalnym a nie dobrem luksusowym! Pozwala on na elektroniczny kontakt z instytucjami administracji państwowej odpowiedzialnymi za walkę przestępczością.

Celem Ujawnij.pl jest przeciwdziałanie przemocy i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym naciskiem na takie zdarzenia jak przemoc w rodzinie i pedofilia!

Każdy świadek i ofiara przemocy oraz wszelkich innych przestępstw może za pomocą systemu skontaktować się z Policją, Strażą Miejską lub Dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W ten sposób można poinformować o takich przestępstwach i wykroczeniach jak:

Ograniczenie przestępczości zależy w dużej mierze od aktywnej postawy obywateli w lokalnych społecznościach oraz ich współpracy z organami ścigania i wspierającymi je organizacjami pozarządowymi. Poinformowanie o przestępstwie to pierwszy krok do uzyskania pomocy! Nie pozostańmy bierni na akty łamania prawa!
 

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • przeciwdziałanie przemocy
  • stop przemocy
  • przemoc w rodzinie
  • przemoc psychiczna
  • stop pedofilii
  • pedofilia
  • ofiara przestępstwa
  • świadek przestępstwa
  • wykroczenia drogowe
  • znęcanie się nad zwierzętami

WYRÓŻNIONE