WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Deklaracja Ce wg obowiącującego prawa

Deklaracja zgodności WE
Deklaracja zgodności WE jest oficjalnym deklaracją i jednorazowym zgłoszeniem sporządzonym przez fabrykanta w celu udokumentowania, spełnienia ultimatów wspólnotowych dotyczących wyrobu.
Deklaracja ta ma obowiązek objąć jeden bądź więcej wytwarzanych artykułów, dokładnie zidentyfikowanych za pomocą nazwy produktu, kodu produktu bądź innego pewnego objaśnienia. Ma obowiązek być przechowywana przez fabrykanta bądź jego europejskiego koncesjonowanego reprezentanta, jeżeli producent ma siedzibę poza Wspólnotą Europejską.Symbol CE pozostanie naniesiony na tabliczkę znamionową

Treść deklaracji zgodności CE
Podpisując deklarację zgodności wytwórca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za maszynę również poświadcza, że:
- maszyna spełnia warunki odnoszące się do bezpieczeństwa
- została wykonana strategia prowadząca do stwierdzenie zgodności
- potwierdzone zostały warunki jednostki notyfikowanej dla maszyny


Każda deklaracja zgodności CE powinna zawierać niniejsze elementy:
- Nazwę i adres wytwórcy urządzenia.
- Niekwestionowane określenie przeznaczenia wyrobu.
- Powołanie dyrektyw Wspólnoty Europejskiej (normy zharmonizowane), w oparciu na których wyprodukowano urządzenie.
- Wyspecyfikowanie norm zharmonizowanych lub innych, według których wyrób został skontrolowany
- Wykorzystaną metodę oceny zgodności.
- Sygnatura osoby autoryzowanej.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • symbol ce
  • deklaracja zgodności
  • ocena zgodności

WYRÓŻNIONE