WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Czy warto uczęszczać na kursy instruktorskie pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki?

W wielu miastach, szczególnie tych w których występuje wysoki procent bezrobocia, powstaje coraz więcej firm szkoleniowych, które zajmują się organizacją kursów i szkoleń instruktorskich pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jak to wygląda w praktyce? Najczęściej są to kursy zaoczne, prowadzone w trybie weekendowym. Program obejmuje podstawowe zagadnienia teoretyczne oraz część praktyczną, których stosunek zależy od wybranej dziedziny sportu. Po ukończeniu kursu i zdaniu specjalnego egzaminu instruktorskiego, uczestnik otrzymuje legitymację z imiennym tytułem instruktora sportu, w dziedzinie, której kurs dotyczył. Legitymacja ta jest potwierdzeniem zdobytych uprawnień zawodowych i jest w pełni legalna w myśl ustawy o sporcie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Aby faktycznie ułatwić osobom, które zdecydowały się na kurs, start na rynku pracy, dostają oni również certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w języku angielskim, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Najlepszym przykładem takiego kursu może być kurs instruktora piłki nożnej. Jego celem jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w klubach sportowych, na orlikach, w ośrodkach wypoczynkowych, na koloniach, a także w ramach zajęć wychowania fizycznego w szkołach (do tego potrzebne jest jednak dodatkowe wykształcenie, a kurs jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Zatem po ukończeniu kursu, absolwenci mają dosyć szeroki wybór placówek oraz miejsc w których mogą poszukiwać zatrudnienia. Uzyskanie „papierka” to jednak nie wszystko. Wiele zależy także od samego uczestnika, jego nastawienia i determinacji. Ważne jest także czy oprócz kursu, dana osoba pracuje nad kondycją oraz samorozwojem. Istotny jest też zestaw cech takich, jak cierpliwość, konsekwencja oraz zdolności przywódcze. Mieszanka tych wszystkich czynników może zaważyć na tym, że kurs faktycznie był dobrą decyzją i otworzy danej osobie drogę do kariery.

Wiele ofert kursów podobnych do wyżej wspomnianego, można znaleźć na stronie http://www.instytutolsztyn.pl/. Polecam wszystkim zapoznanie się z tą stroną.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • kursy instrutkorskie

WYRÓŻNIONE