WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Czego dotyczy Prawo własności intelektualnej?

W polskim prawie pod tym pojęciem mieszczą się zwykle regulacje związane z prawami autorskimi, wchodzące w skład gałęzi prawa cywilnego oraz regulacje dotyczące znaków towarowych, wchodzące w skład prawa własności przemysłowej. Materiał objęty prawem autorskim nie może być kopiowany i uznawany za czyjąś własność, gdyż jest niejako pod ochroną prawną bez obowiązku rejestracji tegoż materiału. Obowiązuje ona na całym świecie. Przedmioty własności przemysłowej muszą być zarejestrowane. Zgłoszenie powinno trafić do Urzędu Patentowego RP, dopiero po otrzymaniu decyzji urzędu, przedmioty te są chronione prawem własności przemysłowej. Prawo własności intelektualnej poddawane jest często krytyce, gdyż nierzadko trudno jest uniknąć kopiowania, np. utworu muzycznego, który umieszczony został w internecie. Duża dostępność wszelkiego rodzaju materiałów zlokalizowanych w sieci, sprzyja nieprzestrzeganiu prawa o własności intelektualnej.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

  • prawo
  • prawo własności
  • prawo własności intelektualnej
  • rozumienie prawa

WYRÓŻNIONE