WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Bezpłatne ogłoszenia nieruchomości, Darmowe ogłoszenia nieruchomości, ogłoszenia nieruchomości

Chociaż określenie terminu umowy przyrzeczonej nie jest dziś konieczne (umowa pozostaje ważna nawet, jeśli nie wskazuje konkretnej daty - do niedawna było inaczej), zdecydowanie korzystniej jest go ustalić. Szczególnie dotyczy to przypadków nieruchomości, która nie są jeszcze wybudowane – posiadamy wówczas zabezpieczenie w razie ewentualnych opóźnień dewelopera oraz w kwestiach odbioru technicznego lokalu i procedury usuwania usterek. W przypadku, gdy zaciągamy kredyt hipoteczny na kupno nieruchomości, umowa przedwstępna jest szczególnie ważna – bank na pewno będzie wymagał od nas jej przedstawienia. I tutaj musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy: może się okazać, że niektórych postanowień umowy nie będziemy mogli zrealizować, bo bank udzielający kredytu ich nie zaakceptuje lub narzuci inne rozwiązania. Taka sytuacja mogłaby oznaczać dla nas bardzo poważne i kosztowne konsekwencje, np. utratę zadatku. Dlatego warto skonsultować się z doradcą kredytowym i upewnić się, że bank nie będzie miał zastrzeżeń, co do postanowień i zapisów umowy przedwstępnej. Umowa przedwstępna może być zawarta w formie aktu notarialnego lub w zwykłej formie pisemnej. Jednak obydwie formy mają odmienne skutki w przypadku niedotrzymania zobowiązania podpisania umowy przyrzeczonej. W przypadku, gdy zawarliśmy umowę, która nie posiada formy aktu notarialnego, a druga strona, która zobowiązała się do zawarcia umowy przyrzeczonej, uchyla się od jej zawarcia, możemy wnosić o naprawienie wynikającej z tego faktu szkody, czyli zażądać odszkodowania za straty, które ponieśliśmy licząc na zawarcie umowy przyrzeczonej. Wysokość odszkodowania można ustalić wcześniej w umowie. Natomiast, jeśli zawarliśmy umowę w formie aktu notarialnego, możemy dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. To oznacza, że możliwe będzie uzyskanie orzeczenia sądu, na podstawie, którego staniemy się właścicielem nieruchomości.

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

WYRÓŻNIONE