WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Badania geologiczne i geotechniczne

Wykonujemy badania gruntu, badania geologiczne i geotechniczne, odbiory wykopów fundamentowych, opinie o warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, operaty wodnoprawne w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, odprowadzenie wód deszczowych, przebudowę systemów drenarskich, itd.

tel kont.: 0 600 606 358

SŁOWA KLUCZOWE:

WYRÓŻNIONE