WYRÓŻNIONE wpisy to sposób na dodatkową promocję Twojego wpisu w naszym Internetowym Systemie Reklamowym.
Dowiedz się jak wyróżnić swój wpis.

KATEGORIE

Adaptacja w przedszkolu

Adaptacja i problemy dzieci w przedszkolu

W Polsce trzyletnie dziecko rozpoczyna nowy etap rozwojowy. Od tego momentu wpływy rodziny zostają uzupełnione wpływami przedszkola. Aby to rozszerzenie przebiegło pomyślnie i by przedszkole mogło wypełniać stawiane przed nim zadania, konieczne jest dobre przystosowanie dziecka do nowego środowiska. W literaturze naukowej dotyczącej adaptacji jest wiele opracowań na ten temat.
 

Problemy dzieci

Trudności w przystosowaniu się dzieci trzyletnich do przedszkola mają różny stopień nasilenia i różny czas trwania. Wiążą się one z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa, któremu towarzyszy lęk, niepokój przed samotnością, z brakiem oparcia w osobach bliskich, przytłaczającą ilością nowych bodźców, niemożnością sprostania trudnym sytuacjom. Trzylatek nie wie jeszcze, że może to wszystko otrzymać od innych osób. My natomiast wiemy jakie działania możemy podjąć aby nieść pomoc dzieciom w adaptacji. Każda zmiana w życiu człowieka przynosi ze sobą przeżycia ciekawe, radosne, pożądane, ale czasami też bolesne i trudne. I chcemy aby tych pierwszych było jak najwięcej.

Zapraszam na stronę o adaptacji dzieci http://www.adaptacja.za.pl/

STRONA INTERNETOWA:

SŁOWA KLUCZOWE:

WYRÓŻNIONE